Natuurlijke beweging

Natuurlijke beweging

Alles om je heen is in ontwikkeling, alles is in beweging. Bewegen is een natuurlijk gegeven voor mensen
en men ontwikkeld zich het hele leven door.
Van jongs af aan wordt beweging gestimuleerd om tot een zo volledig mogelijk bewegingspalet te komen.
Een fotografische bewegingsanalyse.